پس از سال ها تلاش و تمرین همه آن آرزوهایی که زمانی برایم  یک رویای دست نیافتنی بود حاصل آمد و من به شکرانه آن تصمیم گرفتم  تمام  توان و استعدادم را توام iq option withdrawal با صداقت کاری  در راه خدمت و تعالی کشورم بکار بندم  هر چند آنچه  را که بدست آورده بودم  کمتر فرصت بروز آن را در محیط کوچک شهرم می یافتم .

 با این انگیزه  وب سایت شخصی خود را ایجاد نمودم  تا از طریق این پدیده شگفت  ارتباطی، خود و خدماتم  را به هموطنانم معرفی نمایم. با این مقدمه  ضمن خوش امدگویی به شما بازدید کننده عزیز خواشمندم از قسمت های  مختلف سایت بازدید فرمایید . 

info@yazdpara.com    +98-913-356-5049