سایت معدنی و صنعتی چادر ملو  با مساحتی بیش از 12 کیلومتر مربع  همواره در حال  توسعه است و هرساله دراین کستره صنعتی  تغییر ات قابل توجه ای بوجود می آید.  جدای از توسعه طرح های صنعتی این مجتمع عظیم، چهره بسترمعدن  نیز به شکل یک گودال عظیم هر روز در حال تغییر است .

عکسبرداری هوایی کارامد ترین و گویاترین شکل ثبت این رویداد رو به توسعه است که با حسن نظر و علم  مدیریت محترم امور مجتمع چادر ملو ( سید محمد ابریشمی) محقق گردید و من در این عرصه فرصت یافتم استعداد و توانایی خود را پس از چند سال تمرین، با موفقیت در انجام این پروژه، بروز نمایم.

ا اولین مرحله انجام عکاسی هوایی از چادر ملو  در سال  1385 آغاز، و طی دو ساعت ونیم پرواز به وسیله پاراموتور،  280 عکس متوالی در زاویه 90 درجه از کل محدوده سایت گرفته شد و در محیط نرم افزارطی ده ها ساعت زمان به هم متصل  گردید .

 برای انجام اینکار ابتدا من باید به ارتفاع  هزار و دویست  متری می رسیدم که البته به علت شرایط خاص هوا و نوع وسیله پروازی 55 دقیقه به طول انجامید تا به ارتفاع 1200 متری . بزرگترین مشکل من این بود که وسیله پروازی تک سرنشین بود وبه جهت اینکه هم هدایت پرواز در مسیر مورد نظر، تراز نگه داشتن دوربین ، محاسبه زمان گرفتن هرعکس برای ایجاد هم پوشانی نسبت به عکس قبلی و فشار کلید در لحظه مناسب  همه را به طور مستقل خودم باید انجام میدادم که انجام این کار را بسیار دشوار نموده بود . هرچند در آن سال من موفق به انجام  این پروژه شدم اما این پرواز طولانی  و حساس باعث گردیده بود تا چند روز بعد از این پرواز عضلاتم درد ناک باشند از این رو تکرار این پروژه را در سال 1387 توسط کایت موتوردار و به خلبانی استاد اوبهی به انجام رساندم که البته حاصل کار به مراتب از کار قبلی  دقیق تر بود.

 
چند تصویر از خروجی دوربین  با کیفیت واقعی  - عکسبرداری قائم 
 
DSC07699.JPG
DSC07699.JPG
DSC07745.JPG
DSC07745.JPG
DSC07830.JPG
DSC07830.JPG
DSC07834.JPG
DSC07834.JPG
DSC07928.JPG
DSC07928.JPG
DSC07943.JPG
DSC07943.JPG
 
 

شاید بیشترین کاربرد عکس های هوایی در امور شناسایی و نقشه برداری باشد اما من سعی نمودم با تلفیق عناصر گرافیکی به نحوی این تصاویر را در تهیه کاتالوگ و استندهای نمایشگاهی بکارببرم که البته بیشتر به صورت مایل عکسبرداری گردیده است و در بعضی موارد ترکیبی از عکس های هوایی و زمینی با هم ترکیب گردیده اند .