kerman (1).JPG
kerman (1).JPG
kerman (2).JPG
kerman (2).JPG
kerman (3).JPG
kerman (3).JPG
kerman (4).JPG
kerman (4).JPG
kerman (5).JPG
kerman (5).JPG
  kerman.jpg
kerman.jpg
   

راه آهن کـرمان

عکسبرداری از مجموعه راه آهن کرمان در تابستان سال 89 در مساحتی برابر با 3 کیلومتر مربع و طی  180 عکس مجزا برداشت، و طی 70 ساعت کار نرم افزاری  با موفقیت به صورت یک پارچه به یکدیگر الحاق گردید.

چنانچه روی تصاویر بالا کلیک نمایید می توانید کیفیت واقعی تصاویر خروجی دوربین  را مشاهده نمایید.