تصویر هوایی فوق نمای  پارک جنگلی گلستان مهریز است  که به سفارش  روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در تاریخ  27 مهرماه  89 انجام گردیده است . تصاویر  در ارتفاع 250 متری و  از طریق عکاسی متداول در حالت قائم و از ترکیب بیش از 40 عکس مجزا تشکیل یافته است . چنانچه روی تصویر کلیک کنید حاصل کار با نصف کیفیت ارایه شده قابل، دسترسی و مشاهده می باشد  .

ا نمونه زیر نیز یک تصویر مجزا از خروجی دوربین و قسمتی از پارک گلستان  است که با کلیک روی آن می توانید تصویر را بدون هرگونه ادیت و با کیفیت واقعی مشاهده فرمایید .